Huoltopöytäkirja

Huoltopöytäkirja ja sen täyttö. | ADA Base ja ADA Lite -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöohjeet

Huoltopöytäkirjan avaaminen

Kun työmääräykselle on lisätty määräaikaishuolto, näet huollon pöytäkirjan rivien yläpuolella olevasta painikkeesta.

903

Tyhjän huoltopöytäkirjan tulostaminen mekaanikolle

Voit tulostaa tyhjän huoltopöytäkirjan mekaanikolle auton tarkastusta varten. Tulostus tehdään Työkirja-näkymän kautta. Työkirja-näkymään pääsee siirtymään työmääräyksen tulostamisen jälkeen.

804

Pöytäkirjan täyttäminen ja tulostaminen asiakkaalle

Kun auto on tarkastettu, täytä pöytäkirja ohjelmassa. Kirjaa mahdolliset puutteet lisätietokenttään.

Tallentamisen jälkeen voit tulostaa täytetyn pöytäkirjan asiakkaalle.

716

Tulostetussa pöytäkirjassa näytetään tarkastuskohteet ja kirjatut lisätiedot