Asetukset: merkit, tuntihinnat ja ohjeajat, öljyt ja nesteet, palveluviestit

Näillä asetuksilla hallitaan asiakkaalle lähetettäviä palveluviestit sekä huollettavat automerkit, merkkikohtaisia tuntihinnoittelut sekä ohjeaikakertoimet ja määritetään käytettävät öljyt ja nesteet. | ADA Base ja ADA Lite -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöohjeet

703

Huollettavat automerkit, työn tuntihinta ja ohjeaikakerroin

Voit tehdä työmääräyksiä kaikille automerkeille, jotka ovat listalla. Tämä lista vaikuttaa myös siihen, mille merkeille asiakkaasi voi tehdä varauksen ajanvarauspalvelun kautta. Voit sallia kaikki merkit tai ainoastaan osan kuluttajien varattavaksi. Ne merkit, joita ei ole sallittu ajanvarauspalveluun, ovat kuitenkin käytettävissä korjaamon ohjelmassa.

Merkkien tuntihinta asetataan toisessa sarakkeessa. Voit hinnoitella automerkit erikseen tai käyttää kaikille merkeille samaa tuntihintaa. Jos merkeille ei ole asetettu tuntihintaa, käytetään viimeisellä rivillä olevaa oletushintaa.

Ohjeaikakerroin määrittää kuinka paljon huollon tai korjauksen ohjeaikaa kasvatetaan. Esimerkiksi oheisella asetuksella Audin ja BMW:n ohjeaikaa kasvatetaan 20%.

594

Öljyjen ja nesteiden hallinta

Nesteiden hallinnalla valitaan mitä moottoriöljyä, jarrunestettä ja vaihteistoöljyä ajoneuvoille tarjotaan määräaikaishuollon yhteydessä. Näillä asetuksilla voidaan ottaa käyttöön korjaamon yleisesti käyttämät nesteet.

🚧

Huom!

Jos nesteitä ei ole luokiteltu korjaamolle, silloin huoltoon tarjotaan hinnastosta kaikkia yhteensopivia nesteitä, joista voit valita haluamasi.

Jos taas korjaamon käyttämät moottoriöljyt on valittu ja luokiteltu, silloin huollon yhteydessä tarjotaan ajoneuvolle ainoastaan näitä korjaamon käyttämiä öljyjä, jos niiden luokitukset kohtaavat. Vaihtoehtona ei tällöin tarjota lainkaan hinnaston muita öljyjä. Hinnaston öljyjä tarjotaan vain niille ajoneuvoille, joiden luokituksiin sopivaa öljyä ei löydy korjaamon käyttämistä nesteistä.

595

Nesteiden näyttäminen huollon yhteydessä

Määräaikaishuollon yhteydessä nesteiden luokitukset kohdistaa oikean öljyn ja nesteen ajoneuvolle. Oheiset kuvat näyttävät miten ajoneuvoon sopivat moottoriöljyt ja jarrunesteet näytetään.

Näiden jälkeen opastetaan, kuinka voit vaikuttaa siihen, että nämä listat näyttävät ainoastaan korjaamosi yleisesti käyttämiä nesteitä ja öljyjä.

945

Hinnaston vaihtoehtoiset moottoriöljyt määräaikaishuollossa

967

Hinnaston vaihtoehtoiset jarrunesteet määräaikaishuollossa

Käytettävien öljyjen ja nesteiden valinta

Voit hakea oheisella lomakkeella hinnastosta nesteitä, joita korjaamollasi enimmäkseen käytät.

Esimerkkinä seuraavissa kuvissa on haettu Liqui Molyn moottoriöljy, jolla on toisessa kuvassa näkyvät luokitukset. Luokitukset saadaan näkyville klikkaamalla kyseistä riviä.

597 555

Nesteluokitusten tallentamisen jälkeen, nyt määräaikaishuollossa tarjotaan ainoastaan tätä korjaamolle käyttöön otettua moottoriöljyä kaikille niille autoille, joihin sen luokitukset sopivat. Vertaa tätä kuvaa aiemmin esitettyyn kuvaan, jossa tarjottiin kaikkia hinnaston öljyjä.

Voit tehdä samalla tavalla valinnat myös jarrunesteille ja vaihteistoöljyille. Voit lisätä jokaista nestetyyppiä korjaamon käyttämiin listoihin niin monta kappaletta kuin haluat.

726

Oman moottoriöljyn tai nesteen lisääminen

Käytätkö korjaamollasi myös muita öljyjä, joita ei hinnastosta löydy?
Saat luokiteltua ja otettua käyttöön myös tällaiset öljyt, jolloin ohjelma tarjoaa näitä öljyjä hinnaston tuotteiden sijaan.

Oman öljyn lisääminen aloitetaan sillä, että luodaan korjaamon tuoteluetteloon uusi öljytuote. Katso tähän seuraava ohje: omien tuotteiden hallinta

Kun olet tehnyt uuden öljytuotteen, voit sen jälkeen hakea tuotteen käytettäväksi öljyksi. Tämän jälkeen klikkaamalla riviä pääset lisäämään helposti luokitukset öljylle. Ilman luokituksia öljyä ei voida tarjota huollon yhteydessä, joten lisää nämä tarkasti. Muista tallentaa lopuksi asetukset.


Palveluviestit ja viestikopiot

Nämä valinnat vaikuttavat siihen mitä sähköposteja ja tekstiviestejä ohjelma lähettää. Voit ottaa viestejä käyttöön ja poistaa niitä käytöstä.

Huomaathan, että mikään viesti ei lähde ohjelmasta ilman käyttäjän vaikutusta. Esimerkiksi tarjous lähetetään asiakkaalle vasta silloin, kun korjaamon henkilö painaa tähän tarkoitettua painiketta työmääräyksellä. Tai ostotilaus lähtee toimittajalle vasta, kun vahvistat sen.

Viestiasetusten alapuolella on kentät sähköpostikopioita varten. Jos esimerkiksi haluat itsellesi kopion, kun asiakas vahvistaa varauksen ajanvarauspalvelussa, lisää tätä varten osoite ensimmäiseen kenttään.

594

Oletustoimittajat

📘

Huom! Tämä asetus koskettaa ainoastaan merkkikorjaamoa

Tällä lomakkeella yhdistetään OEM-huoltojen varaosat oikeaan varaosatoimittajaan. Kirjoita toimittajan nimi hakukenttään ja valitse tämän jälkeen automerkki. Jos sama toimittaja tarvitaan useammalle merkille, täytyy linkitys tehdä jokaiselle toimittajalle erikseen.

595