Raportointi

Raportointi tarjoaa yrityksellesi nopean näkyvyyden töiden tilanteeseen ja liiketoiminnan lukuihin. | ADA Base ja ADA Lite -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöohjeet

Raportoinnin voi rajata halumalleen aikavälille valitsemalla päivämäärät manuaalisesti, tai käyttämällä pikavalintoja "Tänään", "Tämä viikko" ja "Tämä kuukausi". Oletuksena sivulle tultaessa näytetään nykyisen päivän raportit.

Raportoinnin rajaus vaikuttaa kaikkiin näytettäviin raportteihin. Eli jos valitset jaksoksi kuluvan kuukauden, silloin kaikki sivulla olevat raportit esittävät luvut tältä kuukaudelta.

1236

👍

Myyntitapahtumat kirjanpitoon

Kirjanpitoa varten voit ladata valitun raportointijakson tapahtumat "Vie myyntitapahtumat" -painikkeesta. Tämä tekee tapahtumista Excel-tiedoston.


Myyntiraportti

Myyntiraportti näyttää valitulla aikavälillä maksutavoittain eriteltynä laskutettujen työmääräysten määrän ja yhteissummat. Näet kassassa olevan rahan määrän ja tilitettävän summan. Pohjakassan määrä asetetaan korjaamon asetuksissa.

Myyntiraportille nousee kaikki laskutetut tapahtumat. Hyvitystapahtumat esitetään rivin edessä olevalla punaisella miinuksella ja niiden summa on negatiivinen.

Huomaathan, että ohjelma ei tiedä milloin laskumyynnillä päätetyt tapahtumat on maksettu. Myyntiraportilla voidaan näyttää ainoastaan kuinka paljon tapahtumia on päätetty laskulle, mutta rahan tuloutuminen tilille ei ole tiedossa.

1235

Myyntiraportin lataaminen

Myyntiraportti voidaan ladata ja tulostaa PDF-tiedostona "Lataa PDF" -painikkeesta. Tulostettava tiedosto sisältää ensimmäisellä sivulla maksutapakohtaisen yhteenvedon. Tämän jälkeen näytetään maksutavoittain erittely kaikista työmääräyksistä ja niiden verottomista ja verollisista loppusummista.

👍

Tarkempi erittely!

Voit avata jokaisen raportin esittämän rivin yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten. Rivierittely toimii jokaisessa sivun raportissa.

Esimerkiksi myyntiraportin "Käteismyynti"-rivin klikkaaminen erittelee kaikki käteismyyntitapahtumat. Jos klikkaat yksittäistä tapahtumariviä, avaa se kyseisen työmääräyksen ruudulle.


🚧

Huom! Seuraavat raportit ovat vain suuntaa-antavia

Edellä esitetty myyntiraportti on kirjanpidon näkökulmasta ainoa raportti, johon on syytä perustaa korjaamon lukuja. Tästä eteenpäin esiteltävät raportit ovat ainoastaan suuntaa-antavia, sillä näiden kohdalla tarkkoja raportointin summia ei voida aina jyvittää 100% oikein riveille, johtuen mm. pientarvikelisän maksimiarvosta sekä työmääräyksen loppusumman tasauksesta.


Tuotteiden myynti

Tuotemyyntiraportti erittelee tuotetyypeittäin mitä valitulla raportointijaksolla on työmääräysten kautta myyty. Myynnin kate lasketaan tuotteen myynti- ja sisäänostohintojen perusteella (kts. Asetukset: tuotteiden ja tuoteryhmien hinnoittelu)

1235

Ostot

Ostoraportti näyttää valitulla raportointijaksolla vahvistettujen ostotilausten sisältämien tuotteiden yhteenvedon.

1234

Myyjäraportti

Myyjäraportti näyttää työmääräysten kokonaismyynnin jaettuna työmääräyksen tehneille myyjille. Työmääräys kirjautuu myyntinä sille henkilölle, joka tekee työmääräyksen ohjelmassa.

1234

Asiakasraportti

Asiakasraportti erittelee laskutetut työmääräykset asiakasryhmien mukaisesti.

1233

Asentajaraportti

Asentajaraportti näyttää laskutettujen työmääräysten kohdistumisen ajentajille kalenterin varausten mukaan. Raportin avulla on mahdollista arvioida mekaanikkojen tehokkuutta suhteessa työvaiheiden laskennallisiin ohjeaikoihin. Asentajan riviä klikkaamalla näet yksittäisten työmääräysten luvut. "Heittotyöt ilman asentajaa" -rivi kokoaa yhteen laskutetut työmääräykset, jotka eivät ole olleet kalenterissa.

1200

Seuraavaksi?

Tästä pääset takaisin korjaamon etusivulle tai tutustumaan muihin etusivun osioihin