Raportointi

ADA Basen raportointi tarjoaa yrityksellesi nopean näkyvyyden liiketoiminnan lukuihin ja päivän myyntiin.

Raportoinnin voi rajata halumalleen aikavälille valitsemalla päivämäärät manuaalisesti, tai käyttämällä pikavalintoja "Tänään", "Tämä viikko" ja "Tämä kuukausi". Oletuksena sivulle tultaessa näytetään nykyisen päivän raportit.

Raportoinnin rajaus vaikuttaa kaikkiin näytettäviin raportteihin. Eli jos valitset jaksoksi kuluvan kuukauden, silloin kaikki sivulla olevat raportit esittävät luvut tältä kuukaudelta.

👍

Myyntitapahtumat kirjanpitoon

Kirjanpitoa varten voit ladata valitun raportointijakson tapahtumat "Vie myyntitapahtumat" painikkeesta. Tämä tekee tapahtumista Excel-tiedoston.


Myyntiraportti

Myyntiraportti näyttää valitulla aikavälillä maksutavoittain eriteltynä laskutettujen työmääräysten määrän ja yhteissummat. Näet kassassa olevan rahan määrän ja tilitettävän summan. Pohjakassan määrä asetetaan korjaamon asetuksissa.

Myyntiraportille nousee kaikki laskutetut tapahtumat. Hyvitystapahtumat esitetään rivin edessä olevalla punaisella miinuksella ja niiden summa on negatiivinen.

Huomaathan, että ohjelma ei tiedä milloin laskumyynnillä päätetyt tapahtumat on maksettu. Myyntiraportilla voidaan näyttää ainoastaan kuinka paljon tapahtumia on päätetty laskulle, mutta rahan tuloutuminen tilille ei ole tiedossa.

Myyntiraportin lataaminen

Myyntiraportti voidaan ladata ja tulostaa PDF-tiedostona "Lataa PDF" painikkeesta. Tulostettava tiedosto sisältää ensimmäisellä sivulla maksutapakohtaisen yhteenvedon kuten alla oleva kuva esittää. Tämän jälkeen näytetään maksutavoittain erittely kaikista työmääräyksistä ja niiden verottomista ja verollisista loppusummista.

👍

Tarkempi erittely!

Voit avata jokaisen raportin esittämän rivin yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten. Rivierittely toimii jokaisessa sivun raportissa.

Esimerkiksi myyntiraportin "Käteismyynti" rivin klikkaaminen erittelee kaikki käteismyyntitapahtumat. Jos klikkaat yksittäistä tapahtumariviä, avaa se kyseisen työmääräyksen ruudulle.


🚧

Huom! Seuraavat raportit ovat vain suuntaa-antavia

Edellä esitetty myyntiraportti on kirjanpidon näkökulmasta ainoa raportti, johon on syytä perustaa korjaamon lukuja. Tästä eteenpäin esiteltävät raportit ovat ainoastaan suuntaa-antavia, sillä näiden kohdalla tarkkoja raportointin summia ei voida aina jyvittää 100% oikein riveille, johtuen mm. pientarvikelisän maksimiarvosta sekä työmääräyksen loppusumman tasauksesta.


Tuotteiden myynti

Tuotemyyntiraportti erittelee tuotetyypeittäin mitä valitulla raportointijaksolla on työmääräysten kautta myyty. Myynnin kate lasketaan tuotteen myynti- ja sisäänostohintojen perusteella (kts. Asetukset: tuotteiden ja tuoteryhmien hinnoittelu)


Ostot

Ostoraportti näyttää valitulla raportointijaksolla vahvistettujen ostotilausten sisältämien tuotteiden yhteenvedon.


Myyjäraportti

Myyjäraportti näyttää työmääräysten kokonaismyynnin jaettuna työmääräyksen tehneille myyjille. Työmääräys kirjautuu myyntinä sille henkilölle, joka tekee työmääräyksen ohjelmassa. Voit kuitenkin muuttaa työmääräyksen myyjän erikseen ennen sen laskuttamista, kts. työmääräyksen myyjän vaihtaminen


Asiakasraportti

Asiakasraportti erittelee laskutetut työmääräykset asiakasryhmien mukaisesti.


Asentajaraportti

Asentajaraportointi on kehitteillä oleva ominaisuus. Kun ominaisuus valmistuu, raportin avulla on mm. mahdollista arvioida mekaanikkojen tehokkuutta suhteessa työvaiheiden laskennallisiin ohjeaikoihin.


Seuraavaksi?

Tästä pääset takaisin korjaamon etusivulle tai tutustumaan muihin etusivun osioihin